Kutatási együttműködési hálózatokat hoznak létre a Miskolci Egyetem társadalomtudományi karai

  26 jan 2021

A Miskolci Egyetem három társadalomtudományi karai (Állam-és Jogtudományi Kar, Bölcsészettudományi Kar, Gazdaságtudományi Kar) interdiszciplináris kutatói hálózatot hozott létre és működtet egy 2017-ben indult, a Széchenyi 2020 program keretében megvalósuló uniós projekt támogatásával. Mai világunkban, a gazdasági és társadalmi kihívásokra egy fenntartható és befogadó társadalom kialakítása lehet a válasz, amelyben a társadalmi,
technológiai és innovációs hálózatok is egyre meghatározóbb szerepet játszanak.

A pandémia miatt kialakult helyzetben a digitális innovációk/megoldások kutatása különösen aktuális, melyet az is jelez, hogy a projektet lezáró konferenciára is online kerül sor 2021. január 28-án. A projekt keretében vizsgált társadalmi innovációk képesek lehetnek pozitív eredményt elérni sokféle, akár klimatikus, akár városok működéséhez kapcsolódó, akár kulturális vagy más területen jelentkező problémák esetében. A kutatásokba több magyar egyetem kutatói mellett a miskolci társadalomtudományi karok kutatói és hallgatói is bekapcsolódtak. Gazdálkodás és menedzsment, nemzetközi gazdálkodás, kereskedelem és marketing, pénzügy-számvitel alapszakos, és vállalkozásfejlesztés, vezetés és szervezés és ellátásilánc-menedzsment mesterszakos gazdász, bölcsész és jogászhallgatók kaptak támogatást, és vehettek részt különböző kutatásokban. Az oktatók és hallgatók együttműködése révén a jövőbeni projektek kialakításában, a kutatási eredmények oktatásban alkalmazásában is jelentős előrelépések történtek. Az EFOP-3.6.2-16-2017-00007. „Az intelligens, fenntartható és inkluzív társadalom fejlesztésének aspektusai: társadalmi, technológiai, innovációs hálózatok a foglalkoztatásban és a digitális gazdaságban” c. projekt keretében létrejövő eredmények jó alapot szolgáltatnak további kutatásokhoz, és a létrehozott kutatási hálózatok továbbfejlesztéséhez. Ezt bizonyítja, hogy a támogatások révén az elmúlt három évben ezen kutatási témákban több mint 300 publikáció és szakmai előadás született a Miskolci Egyetemen.

A projektben részt vevő kutatók több hazai és nemzetközi konferencián is bemutatták eredményeiket. A nemzetközi helyszínek között volt például Orlando, Tokio, London, Manchester, Frankfurt, Kolozsvár, Zágráb, Madrid, Tartu, Brno vagy Ostrava. A pandémia idején számos nemzetközi online konferencia részvételre is sor került, így például Amsterdam, Tbiliszi vagy Róma rendezvényein adtak elő az egyetemi kutatók.

A projekt keretében hazai és nemzetközi szinten elismert folyóiratokban jelentek meg tanulmányok az eredményekről, melyek között mások mellett például ott volt a Geographia Technica, a Virgil Madgearu Review of Economic Studies and Research Journal, az Észak-magyarországi Stratégiai Füzetek, a Marketing & Management, a Területi Statisztika, a Közjogi Szemle vagy a Statisztikai Szemle is.

A fentiek mellett a Karok vállalták a projekt eredményeinek nyilvánosságát biztosító tematikus folyóiratszámok (pl. Theory, Methodology and Practice folyóirat), ill. Kari összegző tanulmány kötetek, monográfiák, valamint hallgatói kiadványok (Hantos Periodika) kiadását is. Mindezek hozzájárulnak ahhoz, hogy a projektben elért eredményeket hazai és nemzetközi szinten is egyre több kutató megismerhesse.

A projekt intenzíven támogatta a nemzetközi kutatási együttműködések kialakítását, és fejlesztését Uniós partnerszervezetekkel. Ennek keretében eg Horizon2020 pályázatot adtunk be az alábbi partnerekkel: Universität Graz, Universität Zürich, Universidad Politecnica de Madrid, Institute of Baltic Studies, Universität Politecnica de Catalunya, Universite de Lille, Ministerio del Interior (Spain). A pályázat fő témája a mesterséges intelligencia alkalmazása. A projektidőszakban lengyel, szlovák, cseh és spanyol partnerekkel egy uniós pályázati anyag is elkészült, TRUST-UP címmel. Emellett a Deventeri partner kutatóival közös tanulmány megjelentetésére, ill. közös előadásra is sor került Amsterdamban egy online gazdaságtudományi konferencián.

Az Állam-és Jogtudományi Kar vonatkozásában olyan innovatív technológiák jogi aspektusait vizsgálták a kutatók, mint az önvezető járművek, drónok, a mesterséges intelligencia alkalmazásai, vagy az adózás digitalizációja. A Bölcsészettudományi Kar kollégái a társadalmi problémák modellezésére komplex, integrált indexet hoztak létre, amely képes lehet bemutatni a helyi társadalmi innovációs potenciált és a jövőbeli fejlesztések lehetséges irányait is a társadalmi/gazdasági/környezeti konfliktusok feltérképezésével. A Gazdaságtudományi Kar oktatói, kutatói és hallgatói két fő tématerület mentén folytattak vizsgálatokat az intelligens technológiákkal kapcsolatban, ugyanis a projekt fő témája, a társadalmi innovációk (társadalmi tanulás, innováció neuro-fuzzy modellje) mellett az okos városok teljesítményének mérhetősége és a reziliencia kérdése is az elemzés tárgya volt.